Íbúum í sveitum landsins er boðið að taka þátt í könnun

Byggðafesta og búferlaflutningar: Sveitir og strjálbýli á Íslandi

Um könnunina

SURVEY IN ENGLISH: www.byggdir.is/english
 
Þessi könnun er ætluð öllum íbúum 18 ára og eldri í sveitum eða öðru strjálbýli á Íslandi. Með því er átt við íbúa á sveitabæjum og íbúðarhúsum utan þéttbýliskjarna, óháð því hvort búskapur er stundaður þar. Könnunin nær EKKI til íbúa í þorpum eða litlum byggðakjörnum á strjálbýlum svæðum.
 
Könnunin er hluti rannsóknarverkefnis á vegum Byggðastofnunar í samstarfi við rannsóknafólk við innlenda og erlenda háskóla. Aðrar kannanir munu ná til íbúa í stórum og litlum þéttbýliskjörnum.

Könnuninni er ætlað að safna margvíslegum upplýsingum sem aukið geta skilning á málefnum sveitasamfélaga og strjálbýlis og stutt við stefnumótun og aðgerðir í byggðamálum. Jafnframt verða gögnin notuð til rannsókna sem birtast munu á innlendum og alþjóðlegum vettvangi.

Sjá hér